Praktische informatie & tarieven

Dieetadvisering opgenomen in basispakket zorgverzekering

Dieetadvisering is voor drie uur per kalenderjaar opgenomen in het basispakket wanneer er sprake is van een medische reden voor de behandeling (ook overgewicht/ondergewicht/darmklachten is een medische reden). Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Het aantal consulten dat vergoed wordt, is afhankelijk van de duur van de consulten (afgerond naar kwartieren), maar gemiddeld zullen dit 5-8 afspraken per kalenderjaar zijn. Aangezien wij alleen de tijd dat u aanwezig bent tijdens het consult in rekening mogen brengen (dus niet de tijd die we achteraf nog bezig zijn), zullen wij proberen uw dossier al tijdens het consult zo volledig mogelijk in te vullen. Een uitzondering hierop is het opstellen van een individueel dieetadvies; dit zullen wij apart in rekening brengen bij uw zorgverzekering.

Houd er rekening mee dat deze vergoeding ten laste komt van het wettelijke eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Mogelijk krijgt u meer uren vergoed uit uw aanvullende pakket. Dit kunt u in de polis van uw zorgverzekering nakijken.

Als u onder de ketenzorg valt (Diabetes/COPD/CVRM - cardiovasculair risicomanagement) moet uw huisarts of praktijkondersteuner wel een verwijzing naar ons maken via het programma VIPLive. U kunt bij uw huisarts of bij ons navragen of dit bij u het geval is. Dieetadvisering binnen de ketenzorg valt niet onder uw wettelijke eigen risico.

Directe toegankelijkheid

De diëtist is direct toegankelijk. Dat betekent dat er geen verwijsbrief meer nodig is van een huisarts of specialist. Alle diëtisten van Voeding in de Praktijk hebben de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtist gevolgd en kunnen een screening uitvoeren om te bepalen of uw vraag bij de diëtist thuishoort.

Als u onder de ketenzorg valt (Diabetes/COPD/CVRM) hebt u wel een verwijzing nodig (uw huisarts/praktijkondersteuner kan deze digitaal naar ons sturen via het programma VIPLive).

Tarieven

Er zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de tarieven. Deze kunnen per verzekeraar iets verschillen. Als u de kosten voor de dieetadvisering zelf moet voldoen, gelden de volgende tarieven:

 

Individuele consulten per kwartier:                                       €19,50     

Toeslag huisbezoek:                                                                €22,50           

Voor een afspraak met Voeding in de praktijk kunt u ons direct bellen