Praktische informatie

Praktische informatie

Minimaal 4-6 consulten vergoed bij uw diëtist

Ook in 2018 is dieetadvisering weer voor 3 uur per kalenderjaar opgenomen in het basispakket. Dit betekent dat u minimaal 4 tot 6 afspraken vergoed krijgt, mits er een medische reden is voor de behandeling. U heeft hier niet altijd een verwijsbrief voor nodig. Houdt u er echter wel rekening mee, dat deze vergoeding ten laste komt van het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Mogelijk krijgt u meer uren vergoed uit uw aanvullende pakket. Dit kunt u in de polis van uw zorgverzekering nakijken.

Wanneer u onder de ketenzorg valt (Diabetes/COPD/CVRM) dient uw huisarts of praktijkondersteuner wel een verwijzing naar ons te maken via het programma PortaVita. U kunt bij uw huisarts of bij ons navragen of dit bij u het geval is. Dieetadvisering binnen de ketenzorg valt niet onder uw wettelijke eigen risico.

Directe toegankelijkheid
Sinds 1 januari 2012 is de diëtist direct toegankelijk. Dat betekent dat er (bij de meeste verzekeraars) geen verwijsbrief meer nodig is van een huisarts of specialist. Alle diëtisten van Voeding in de Praktijk hebben de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtist gevolgd en kunnen een screening uitvoeren om te bepalen of uw vraag bij de diëtist thuishoort.

Let op: Bij sommige zorgverzekeraars komt u alleen voor vergoeding in aanmerking als u wel een verwijsbrief heeft. Dit vindt u in de polis van uw zorgverzekeraar.

Wanneer u onder de ketenzorg valt (Diabetes/COPD/CVRM) heeft u wel een verwijzing nodig (uw huisarts/praktijkondersteuner kan deze digitaal naar ons sturen via het programma PortaVita).

Verantwoording van de behandeltijd
De tijd die in rekening wordt gebracht bij de zorgverzekeraar of bij u, bestaat uit twee componenten:

1. De 'directe' tijd, dit is de tijd dat u contact heeft gehad met de diëtist
2. De 'indirecte' tijd, dit is de tijd die de diëtist nog nodig heeft buiten uw aanwezigheid. Bijvoorbeeld tijd die is besteed aan het opstellen van het behandelplan, het bijwerken van uw dossier, het informeren van de verwijzer of het overleggen met uw arts.

 Type consult  

 Directe tijd (minuten)  

 Indirecte tijd (minuten)

 Totaal (minuten)

 Eerste consult   

 45-60

 15-30

 60-75

 Vervolgconsult

 20

 10

 30

 Vervolgconsult kort

 10

 5

 15

Telefonisch consult kort

 10

 5

 15

Telefonisch consult lang

 20

 10

 30

Huisbezoek eerste consult

 45-60

 30-45

 75-90

Huisbezoek vervolgconsult

 20-30

 10-15

 30-45

huisbezoek bezoek aan huis

Type consult

Directe tijd
(minuten)

Indirecte tijd
(minuten)

Totaal
(minuten)

Eerste consult

45-60

15-30

60-75

Vervolgconsult

20

10

30

Vervolgconsult kort

10

5

15

Telefonisch consult kort

10

5

15

Telefonisch consult lang

20

10

30

Huisbezoek eerste consult

45-60

30-45

75-90

Huisbezoek vervolgconsult

20-30

10-15

30-45

Tarieven

Er zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de tarieven. Deze kunnen per verzekeraar iets verschillen. Wanneer u de kosten voor de dieetadvisering zelf moet voldoen, gelden de volgende tarieven:

 Individuele consulten per kwartier

€15.00

 

 

 Toeslag huisbezoek

€15.00
 

   

Tarieven

Er zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de tarieven. Deze kunnen per verzekeraar iets verschillen. Wanneer u de kosten voor de dieetadvisering zelf moet voldoen, gelden de volgende tarieven:

Individuele consulten per kwartier: €15.00
Toeslag huisbezoek: €15.00