Praktische informatie

Praktische informatie

Dieetadvisering opgenomen in basispakket zorgverzekering

Ook in 2019 is dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar opgenomen in het basispakket, mits er sprake is van een medische reden voor de behandeling (ook overgewicht/ondergewicht is een medische reden). Het aantal consulten dat vergoed wordt, is afhankelijk van de duur van de consulten (afgerond naar kwartieren), maar gemiddeld zullen dit 5-8 afspraken per kalenderjaar zijn. Aangezien wij alleen de tijd dat u aanwezig bent tijdens het consult in rekening mag brengen (dus niet de tijd die ze achteraf nog bezig is), zullen wij proberen uw dossier al tijdens het consult zo volledig mogelijk in te vullen. Een uitzondering hierop is het opstellen van een individueel dieetadvies; dit mogen wij apart in rekening brengen bij uw zorgverzekering.

Houdt u er rekening mee dat deze vergoeding ten laste komt van het wettelijke eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Mogelijk krijgt u meer uren vergoed uit uw aanvullende pakket. Dit kunt u in de polis van uw zorgverzekering nakijken.

Wanneer u onder de ketenzorg valt (Diabetes/COPD/CVRM - cardiovasculair risicomanagement) dient uw huisarts of praktijkondersteuner wel een verwijzing naar ons te maken via het programma PortaVita. U kunt bij uw huisarts of bij ons navragen of dit bij u het geval is. Dieetadvisering binnen de ketenzorg valt niet onder uw wettelijke eigen risico.

Directe toegankelijkheid
Sinds 1 januari 2012 is de diëtist direct toegankelijk. Dat betekent dat er (bij de meeste verzekeraars) geen verwijsbrief meer nodig is van een huisarts of specialist. Alle diëtisten van Voeding in de Praktijk hebben de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtist gevolgd en kunnen een screening uitvoeren om te bepalen of uw vraag bij de diëtist thuishoort.

Let op: Bij sommige zorgverzekeraars komt u alleen voor vergoeding in aanmerking als u wel een verwijsbrief heeft. Dit vindt u in de polis van uw zorgverzekeraar.

Wanneer u onder de ketenzorg valt (Diabetes/COPD/CVRM) heeft u wel een verwijzing nodig (uw huisarts/praktijkondersteuner kan deze digitaal naar ons sturen via het programma PortaVita).

 

Type consult

Directe tijd
(minuten)

Indirecte tijd
(minuten)

Totaal
(minuten)

Eerste consult

45-60

15-30

60-75

Vervolgconsult

20

10

30

Vervolgconsult kort

10

5

15

Telefonisch consult kort

10

5

15

Telefonisch consult lang

20

10

30

Huisbezoek eerste consult

45-60

30-45

75-90

Huisbezoek vervolgconsult

20-30

10-15

30-45

Tarieven

Er zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de tarieven. Deze kunnen per verzekeraar iets verschillen. Wanneer u de kosten voor de dieetadvisering zelf moet voldoen, gelden de volgende tarieven:

 Individuele consulten per kwartier

€17.50

 

 

 Toeslag huisbezoek

€20.00
 

   

Tarieven

Er zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de tarieven. Deze kunnen per verzekeraar iets verschillen. Wanneer u de kosten voor de dieetadvisering zelf moet voldoen, gelden de volgende tarieven:

Individuele consulten per kwartier: €15.00
Toeslag huisbezoek: €15.00