Praktische informatie & tarieven

Dieetadvisering opgenomen in basispakket zorgverzekering

Dieetadvisering is voor drie uur per kalenderjaar opgenomen in het basispakket wanneer er sprake is van een medische reden voor de behandeling (ook overgewicht/ondergewicht/darmklachten is een medische reden). Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Het aantal consulten dat vergoed wordt, is afhankelijk van de duur van de consulten (afgerond naar kwartieren), maar gemiddeld zullen dit 5-8 afspraken per kalenderjaar zijn. Ook de tijd die wij besteden aan het opstellen van een individueel dieetadvies, wordt in rekening gebracht bij uw zorgverzekering en valt onder de 3uur uit het basispakket.

Houd er rekening mee dat deze vergoeding ten laste komt van het wettelijke eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Mogelijk krijgt u meer uren vergoed uit uw aanvullende pakket. Dit kunt u in de polis van uw zorgverzekering nakijken.

 

Dieetadvisering binnen de ketenzorg ((Diabetes/COPD/CVRM - cardiovasculair risicomanagement), valt niet onder uw wettelijke eigen risico. Wel moet uw arts of praktijkondersteuner dan een verwijzing naar ons maken via het programma VIPLive. U kunt bij uw huisarts of bij ons navragen of dit bij u het geval is. 

Directe toegankelijkheid

De diëtist is direct toegankelijk. Dat betekent dat er geen verwijsbrief meer nodig is van een huisarts of specialist. Alle diëtisten van Voeding in de Praktijk hebben de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtist gevolgd en kunnen een screening uitvoeren om te bepalen of uw vraag bij de diëtist thuishoort.

Als u onder de ketenzorg valt (Diabetes/COPD/CVRM) hebt u wel een verwijzing nodig (uw huisarts/praktijkondersteuner kan deze digitaal naar ons sturen via het programma VIPLive).

Tarieven

Er zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de tarieven. Deze kunnen per verzekeraar iets verschillen. Als u de kosten voor de dieetadvisering zelf moet voldoen, bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een medische reden of uw vergoeding van de zorgverzekering is overschreden, dan gelden de volgende tarieven (2024):

Individuele consulten per kwartier:                                       €21,00

Toeslag huisbezoek:                                                                €25,00       

Voor een afspraak met Voeding in de praktijk kunt u ons direct bellen